מצודות על ישעיהו סג ט

<< מצודות על ישעיהו • פרק סג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"ומלאך פניו" - מלאך המשמש לפניו הושיעם בשליחות המקום

"באהבתו" - בעבור אהבתו להם וחמלתו עליהם גאלם מן הצרה הבאה

"וינטלם" - סבל משאם לתת די מחסורם כל ימי עולם בכל שני הדורות

"בכל צרתם" - בכל זמן שהיו בצרה היה לו צר

מצודת ציון

"ובחמלתו" - מלשון חמלה ורחמנות

"וינטלה" - ענין סבל המשא כמו כי נטל עליו (איכה ג)ולתוספות ביאור אמר וינשאם