מצודות על ישעיהו סג ב

<< מצודות על ישעיהו • פרק סג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"מדוע אדום ללבושך" - כאלו ישאלו גם אותו מדוע כתמים אדומים על לבושך ובגדיך המה כבגדי הדורך בגת להוציא היין מן הענבים שיש על בגדיו כתמים אדומים מהתזת היין

מצודת ציון

"ללבושך" - על לבושך

"כדורך" - מלשון דריכה ורמיסה

"בגת" - כן שם הכלי שדורכים שם הענבים להוציא היין וכן גת דרך ה' (איכה א)