מצודות על ישעיהו סג טז

<< | מצודות על ישעיהופרק ס"ג • פסוק ט"ז | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"גאלנו מעולם שמך" - מימות עולם שמך הוא גאלנו כי בכל פעם אתה הוא הגואל אותנו

"אתה ה' אבינו" - בכל ימי המלכיות שמת לבך עלינו כדרך האב המשים לבו בתקנת בנו

"כי אתה אבינו" - וראוי לאב לרחם על בנים

"כי אברהם לא ידענו" - עשה עצמו כאלו לא ידענו עם כי נגלה לו בברית בין הבתרים שעבוד ארבעה מלכיות לא התפלל עלינו

"וישראל לא יכירנו" - עשה עצמו כאלו לא הכיר אותנו עם כי נגלה לו שעבוד מלכיות בשעה שראה סולם מוצב ארצה ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו הם שרי האומות זו עולה וזו יורדת לא שם לבו להתפלל עלינו