מ"ג ישעיהו סג יח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: למצער ירשו עם קדשך צרינו בוססו מקדשך

מנוקד: לַמִּצְעָר יָרְשׁוּ עַם קָדְשֶׁךָ צָרֵינוּ בּוֹסְסוּ מִקְדָּשֶׁךָ.

עם טעמים: לַמִּצְעָ֕ר יָרְשׁ֖וּ עַם־קָדְשֶׁ֑ךָ צָרֵ֕ינוּ בּוֹסְס֖וּ מִקְדָּשֶֽׁךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למצער ירשו עם קדשך" - גדולתם וירושתם זמן מועט היתה להם

"בוססו" - דוששו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"למצער", ר"ל "שוב למען עבדיך אל מצער אשר ירשו עם קדשך", אל החלק המצער והקטן אשר ירשו עם קדשך, שוב אל החלק המצער הלז, ר"ל אין אנו מבקשים רק שתשוב לעיר הקדש והמקדש רק הדבר המצער הזה אנו מבקשים, בל יהיה שממה, עקר מה שאנו מצטערים ומפילים תחנה לפניך הוא רק על "שצרינו בוססו מקדשך" כי לא על נחלת שדה וכרם אנו כואבים וצועקים, רק על הקדש והמקדש ועל חילול שמך הגדול, כי.


ביאור המילות

"למצער". הלמ"ד הוא הגבול שאליו, שוב למצער אשר ירשו והוא אל מקדשך אשר בוססו צרינו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למצער" - על מעט זמן ירשו עם קדשך את המקדש ועתה הצרים אותנו הנה בוססו ורמסו את מקדשך

מצודת ציון

"למצער" - למעט זמן כמו הלא מצער היא (בראשית יט)

"בוססו" - ענין רמיסה כמו יבוס צרינו (תהלים ס)