מצודות על ישעיהו סג ז

<< מצודות על ישעיהו • פרק סג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"חסדי ה' אזכיר" - אמר הנביא אזכיר את ישראל חסדי ה' שעשה עמהם אשר מהראוי להרבות תהלות ה' כפי הראוי להללו על כל הטובה אשר גמלנו ה' ורב הטוב הנתון לישראל אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו ולא בצדקותינו

מצודת ציון

"גמלנו" - מלשון גמול ותשלום טובה