מצודות על ישעיהו סג יב

<< מצודות על ישעיהו • פרק סג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"בוקע" - איה הבוקע מפניהם מי הים והירדן לעשות לעצמו שם גבורה עד עולם

"מוליך" - מוסב על מלת איה לומר איה המוליך לימין משה את זרוע תפארתו ר"ל חוזק ה' היתה מוכנת למשה בכל עת חפצו