מ"ג ישעיהו סג ב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת

מנוקד: מַדּוּעַ אָדֹם לִלְבוּשֶׁךָ וּבְגָדֶיךָ כְּדֹרֵךְ בְּגַת.

עם טעמים: מַדּ֥וּעַ אָדֹ֖ם לִלְבוּשֶׁ֑ךָ וּבְגָדֶ֖יךָ כְּדֹרֵ֥ךְ בְּגַֽת׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מדוע", אבל תיכף יראה השואל כי נתאדמו מלבושיו הלבנים ונתגאלו מדם ושואל מדוע אדום ללבושך המיוחד ובגדיך הכוללים דומה כדורך בגת? (הציור כי עקר ביאתו בשביל הלבוש המיוחד שהיא הכרת מלכותו ואלהותו וע"י שלא יכירו את זאת ולבושו יתאדם לנקום מהם על זאת עי"כ יתאדמו גם יתר הבגדים), משיב לו ה'.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מדוע אדום ללבושך" - כאלו ישאלו גם אותו מדוע כתמים אדומים על לבושך ובגדיך המה כבגדי הדורך בגת להוציא היין מן הענבים שיש על בגדיו כתמים אדומים מהתזת היין

מצודת ציון

"ללבושך" - על לבושך

"כדורך" - מלשון דריכה ורמיסה

"בגת" - כן שם הכלי שדורכים שם הענבים להוציא היין וכן גת דרך ה' (איכה א)