מ"ג ישעיהו מ יב


יב. מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מַיִם וְשָׁמַיִם בַּזֶּרֶת תִּכֵּן וְכָל בַּשָּׁלִשׁ עֲפַר הָאָרֶץ וְשָׁקַל בַּפֶּלֶס הָרִים וּגְבָעוֹת בְּמֹאזְנָיִם.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים

מנוקד: מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מַיִם וְשָׁמַיִם בַּזֶּרֶת תִּכֵּן וְכָל בַּשָּׁלִשׁ עֲפַר הָאָרֶץ וְשָׁקַל בַּפֶּלֶס הָרִים וּגְבָעוֹת בְּמֹאזְנָיִם.

עם טעמים: מִֽי־מָדַ֨ד בְּשָׁעֳל֜וֹ מַ֗יִם וְשָׁמַ֙יִם֙ בַּזֶּ֣רֶת תִּכֵּ֔ן וְכָ֥ל בַּשָּׁלִ֖שׁ עֲפַ֣ר הָאָ֑רֶץ וְשָׁקַ֤ל בַּפֶּ֙לֶס֙ הָרִ֔ים וּגְבָע֖וֹת בְּמֹאזְנָֽיִם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי מדד וגו'" - כל זה היה בו כח לעשות וכ"ש שיש בו כח לשמור הבטחות הללו

"בשעלו" - בהליכתו שנאמר דרכת בים סוסיך (חבקוק ג) בשעלו כמו (במדבר כב) במשעול הכרמים שביל ד"א שעל שם כלי הוא וכן בשעלי שעורים (יחזקאל יג)

"תכן" - (אמולאי"ר בלע"ז) ל' מדה ומנין כמו ותוכן לבנים תתנו (שמות ה)

"וכל בשליש" - ומדד בשלישיות שליש מדבר שליש ישוב שליש ימים ונהרות ל"א בשליש מגודל עד אמה שלישי לאצבעות ומנחם פי' שהוא שם כלי וכן ותשקמו בדמעות שליש (תהלים ס)

"ושקל בפלס הרים" - הכל לפי הארץ הר כבד תקע בארץ קשה והקלים בארץ רכה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מי מדד", שב עתה לבאר בפרטות, מ"ש בפסוק יו"ד הנה ה' אלהים בחזק יבא, אומר, איך תוכל לאמר שאין לו יכולת למלאות הבטחתו, הלא הוא מדד את יסוד המים במדתו ושמים שהוא יסוד האש בזרת ואצבע תקן, ואת יסוד העפר מדד וכל בשליש ומדה וערך משקל הכדור בערך משוער בל יתמוטט מן המרכז אשר שם לו תחת המון הכדורים הסובבים אותו, עד ששקל ההרים הגדולים בפלס גדול, ולעומת ההרים שקל הגבעות הקטנות זה כנגד זה במאזנים קטנים שישוה המשקל והערך והיחוס ביניהם, וכן.


ביאור המילות

"בשעלו". שם מדה. וכן "זרת. ותכן", כמו תוכן לבנים.

"וכל", הכיל כלכל.

"בשלש", מדה, ותשקמו בדמעות שליש.

"ופלס", גדול מן "מאזנים", ובארתיו בפי' משלי. והרים גדולים מגבעות כנ"ל (ב' ב'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי מדד" - ר"ל מי כמוהו היודע עומק המים כאלו מדד באגרופו ויודע רוחב השמים כאלו תכן מדתו בזרת ויודע מדת עפר הארץ כאלו מדדם בשליש ויודע משקל ההרים כאלו שקלם בפלס ומאזנים וכאומר היודע כל אלה יוכל הוא לעשות את זאת

מצודת ציון

"בשעלו" - באגרופו וכן בשעלי שעורים (יחזקאל יג)

"בזרת" - שם מדה חצי אמה וכן זרת ארכו (שמות כז)

"תכן" - מלשון הכנה

"וכל" - ענין מדידה כי וימודו בעומר (שם יז) ת"א וכלו

"בשליש" - שם מדה גדולה וכן ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ')

"בפלס" - כן נקרא מטה המשקל המסומן לדעת משקל הדבר הנשקל וכן פלס ומאזני משפט (משלי יז)

"במאזנים" - הוא כף המשקל