מצודות על ישעיהו ל לב

<< | מצודות על ישעיהופרק ל' • פסוק ל"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והיה כל מעבר וגו'" - פתרון המקרא בסרוס כאלו אמר והיה בתופים ובכנורות כל מעבר ממה מוסדה אשר יניח ה' עליו ובמלחמות תנופה נלחם בם ר"ל יהיה שמח לנגן בתופים ובכנורות כל מקום אשר מחנה אשור שהוא כמטה מוסדה עבר שם בדרך מהלכו והשחיתה והשמחה תהיה בשמעם אשר המקום הניח עליו זרועו להכותו ונלחם בם במלחמות תנופת שוא כי כולם כלו ולא נשאר שארית כמ"ש למעלה להנפת גוים בנפת שוא 

מצודת ציון

"מעבר" - מלשון עברה

"מוסדה" - מלשון יסוד וחוזק

"בתופים ובכנורות" - שמות כלי נגון

"תנופה" - מלשון נפה והוא כעין כברה