מצודות על ישעיהו ל ז

<< | מצודות על ישעיהופרק ל' • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"רהב הם" - מתגאים בדבר שאין בידם להבטיח עזר ואין לאל ידם

"שבת" - והם עם בטל ואינם רוצים לעזור

"לזאת" - למצרים

"ומצרים הבל וריק יעזורו" - ר"ל מלבד שאין הכח בידם לעזור הנה עוד מזדון לבם לא ירצו לעזור כי מצרים המה לאויבים לישראל 

מצודת ציון

"הבל וריק" - ר"ל דבר שאין בו ממש

"רהב" - ענין גאוה והתחזקות כמו ירהבו הנער בזקן (לעיל ג)

"שבת" - ענין בטול כמו שבת נוגש (לעיל י"ד)