מצודות על ישעיהו ל כו

<< | מצודות על ישעיהופרק ל' • פסוק כ"ו | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ביום חבוש" - זה הטובה יהיה בעת ירפא שברם ומכתם ר"ל אחר מפלת אשור שיהיה מכה בהם

"יהיה שבעתים כאור וגו'" - יהיה שבעה פעמים ככה וחזר ופירש שיהיה כאור שבעת הימים ביחד והוא ענין משל על רוב הטובה כלפי שנאמר ביום רעה שמש וירח קדרו (יואל ב)

"כאור החמה" - תבהיק אורה כמו אור החמה 

מצודת ציון

"חבוש" - ענין כריכת מטלית על מקום השבר כמו ולא חובשו (לעיל א)

"ומחץ" - ענין מכה ופצע כמו מחץ ראש (תהלים קי)