מצודות על ישעיהו ל ל

<< | מצודות על ישעיהופרק ל' • פסוק ל' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ונחת זרועו" - הנחת זרועו להכות בהם יראה בקצף גדול ובלהב אש השורפת ובנפץ וזרם ואבן ברד ר"ל לא ישאר מהם שארית כאלו הביא עליהם כל המכות הללו

"והשמיע ה' וגו'" - אחז במשל מדרך בני אדם הנלחמים שמרימים קול צווחה לאיים על שכנגדם 

מצודת ציון

"הוד" - הדר ויופי

"ונחת" - מלשון הנחה

"בזעם אף" - כפל המלה בשמות נרדפים

"נפץ" - ענין רציצה עם הפזור כמו ונפוץ הכדים (שופטים ז)

"וזרם" - ענין מרוצת המים

"ואבן ברד" - ר"ל ברד קשה וכבד