מצודות על ישעיהו ל כ

<< מצודות על ישעיהו • פרק ל >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והיו עיניך" - כשלא יסתיר פניו אם כן יהיו עיניך רואות אותו ר"ל תוכל לשאול כל צרכיך כי ימלא משאלותיך

"ולא יכנף עוד מוריך" - הקב"ה המלמדך להועיל לא יסתיר פנים ממך ואחז במשל כאדם המכסה פניו בכנף בגדו שלא יראוהו

"ונתן וגו'" - רצה לומר המקום יתן בלבבכם להסתפק בלחם צר ומים לחץ כאלו דחוק לכם הלחם והמים ולא תהיו שטופים אחר התענוגים כמו עתה  

מצודת ציון

"צר לחץ" - פתרון אחד להם מענין דחק

"יכנף" - מלשון כנף בגד והוא קצות הבגד

"מוריך" - מלמדך וכן יורה דעה (לעיל כח)