מצודות על ישעיהו ל טו

<< מצודות על ישעיהו • פרק ל >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"ולא אביתם" - לא רציתם בזה כ"א במלחמה בעזרת מצרים

"תהיה גבורתכם" - הייתם מתגברים על האויב בישיבת השקט ובבטחון ה' מבלי עמל

"בשובה ונחת תושעון" - אם הייתם בוטחים בי ולא במצרים הייתם אז נושעים בהשקט ונחת מבלי טורח מלחמה

מצודת ציון

"בשובה" - ענין השקט ומרגוע וכן נפשי ישובב (תהלים כ"ג)

"ולא אביתם" - ולא רציתם