מצודות על ישעיהו ל כג

<< מצודות על ישעיהו • פרק ל >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"ירעה" - כל אחד ממקניך ירעה במרעה טובה עד שכל אחד מהכרים יהיה רחב ובעל בשר

"והיה דשן ושמן" - ארצך תהיה דשן ושמן לגדל פירות משובחים

"ונתן מטר זרעך" - האל יתן מטר לצורך זרעך וגו' וכן יתן לך לחם תבואת האדמה כי לא יבוא שדפון וירקון ולא יאכלנו הארבה

מצודת ציון

"דשן" - ענינו כמו שומן

"כר" - כבש שומן וכן שלחו כר (לעיל טו)