מצודות על ירמיהו יח כג

<< מצודות על ירמיהו • פרק יח
ב • ג • ד • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


 

מצודת דוד

"בעת אפך" - בזמן שאתה כעוס אז עשה בהם נקם למען יהיה מרבה להכיל

"ויהיו וגו'" - אף בעת ילכו לפניך בדרך מצותיך יבוא להם מכשול למען לא יוכלו לעשות כתקנה

"אל תמחי" - אל תמחוק חטאתם מלפניך כי יהיו כתובים לזכרון למען יקבלו גמול

"עלי למות" - אשר המה עלי להמיתני  

מצודת ציון

"תמחי" - מלשון מחייה ומחיקה