מצודות על ירמיהו יח כב

<< מצודות על ירמיהו • פרק יח >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


 

מצודת דוד

"ופחים" - הצפינו רשתות ללכוד רגלי וכפל הדבר במ"ש

"כרו שוחה" - חפרו בור ללכדני ר"ל יעצו עלי רעות

"פתאום" - לבל ידעו להזהר מהם

"זעקה" - זעקת שבר  

מצודת ציון

"גדודי" - צבאות עם

"ופחים" - מלשון פח ורשת

"טמנו" - ענין הצפנה