מ"ג ירמיהו יח כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואתה יהוה ידעת את כל עצתם עלי למות אל תכפר על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחי והיו [ויהיו] מכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַתָּה יְהוָה יָדַעְתָּ אֶת כָּל עֲצָתָם עָלַי לַמָּוֶת אַל תְּכַפֵּר עַל עֲו‍ֹנָם וְחַטָּאתָם מִלְּפָנֶיךָ אַל תֶּמְחִי והיו [וְיִהְיוּ] מֻכְשָׁלִים לְפָנֶיךָ בְּעֵת אַפְּךָ עֲשֵׂה בָהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַתָּ֣ה יְ֠הֹוָ֠ה יָדַ֜עְתָּ אֶֽת־כׇּל־עֲצָתָ֤ם עָלַי֙ לַמָּ֔וֶת אַל־תְּכַפֵּר֙ עַל־עֲוֺנָ֔ם וְחַטָּאתָ֖ם מִלְּפָנֶ֣יךָ אַל־תֶּ֑מְחִי והיו וְיִהְי֤וּ מֻכְשָׁלִים֙ לְפָנֶ֔יךָ בְּעֵ֥ת אַפְּךָ֖ עֲשֵׂ֥ה בָהֶֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תמחי" - אל תהי מחויה ולפי שהוא ל' נקבה נתן בו יו"ד ואף היא יתירה כיו"ד של ותזני בם (יחזקאל טו)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעת אפך" - בזמן שאתה כעוס אז עשה בהם נקם למען יהיה מרבה להכיל

"ויהיו וגו'" - אף בעת ילכו לפניך בדרך מצותיך יבוא להם מכשול למען לא יוכלו לעשות כתקנה

"אל תמחי" - אל תמחוק חטאתם מלפניך כי יהיו כתובים לזכרון למען יקבלו גמול

"עלי למות" - אשר המה עלי להמיתני  

מצודת ציון

"תמחי" - מלשון מחייה ומחיקה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה ידעת", ר"ל ואתה לא תקבל הזעקה הזאת כמודה ועוזב, "אל תכפר על עונם" ע"י הוידוי עד שלא יענשו, כי הוידוי מכפרת עון, וגם אחרי העונש "חטאתם מלפניך אל תמחי" ותהיה כתובה לפניך למזכרת נצח, וגם לא יהיה העונש ע"י הסתרת פנים רק השגחיי "שיהיו מוכשלים לפניך" בהשגחתך, "בעת אפך עשה בהם" ר"ל שלא יהיה כעונש הבא לכפר עון שזה מצד מדת הרחמים רק ע"י האף והחמה, ולא כעונש הבא מעצמו ע"י הסתרת פנים רק עשה בהם עונש השגחיי שהמעשה מתיחס אל ה':

ביאור המילות

"עונם וחטאתם". מוסיף שגם חטא השוגג שלהם אל תמחי: