מצודות על ירמיהו יח יא

| מצודות על ירמיהופרק י"ח • פסוק י"א | >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"יוצר" - בורא עליכם רעה וחושב להפרע בה ממכם לכן שובו עתה כל איש מדרכו וגו'

"ועל יושבי" - ואל יושבי

"איש יהודה" - אנשי יהודה 

מצודת ציון

"יוצר" - בורא ומחדש

"ומעלליכם" - מעשיכם