מצודות על ירמיהו יח כ

<< מצודות על ירמיהו • פרק יח >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


 

מצודת דוד

"זכור" - תן דעתך לזכור עת עמדי לפניך בתפלה לבקש עליהם טובה להעביר את חמתך מהם

"הישולם" - וכי מן הראוי שישולם רעה תחת טובה כי חפרו בור ללכדני ר"ל חושבים עלי מחשבות רעות  

מצודת ציון

"כרו" - חפרו כמו בור כרה (תהלים ז)

"שוחה" - בור כמו שוחה עמוקה (משלי כב)