מצודות על ירמיהו יח ו

מצודות על ירמיהו • פרק יח >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


 

מצודת דוד

"הכיוצר" - וכי לא אוכל לעשות עמכם כדרך שעושה היוצר עם החומר שעושה ממנו כלי אחר אחר שנשחת הראשון

"הנה כחומר" - באמת כמו שהחומר הוא ביד היוצר לעשות בו מה שירצה כן אתם בידי