כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תרשיש סחרתך מרב כל הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תַּרְשִׁישׁ סֹחַרְתֵּךְ מֵרֹב כָּל הוֹן בְּכֶסֶף בַּרְזֶל בְּדִיל וְעוֹפֶרֶת נָתְנוּ עִזְבוֹנָיִךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תַּרְשִׁ֥ישׁ סֹחַרְתֵּ֖ךְ מֵרֹ֣ב כׇּל־ה֑וֹן בְּכֶ֤סֶף בַּרְזֶל֙ בְּדִ֣יל וְעוֹפֶ֔רֶת נָתְנ֖וּ עִזְבוֹנָֽיִךְ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

מִן יַמָא מַיְתָן סְחוֹרָא לְגַוִיךְ מִסְגֵי כָּל עוֹתַר בִּכְסַף בַּרְזֶל עֲבַץ וַאֲבַד יְהָבוּ בְּבֵית גִנְזַיִךְ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תרשיש" - ים ששמה תרשיש

"מרוב כל הון" - שהיה בתוכך ובטוחים הסוחרים שימצאו בך סחורה הראויה להם

"בדיל" - אשטיי"ן בלע"ז

"עזבוניך" - חוזקיך ועוזרך כמו (נחמיה ג) ויעזבו את ירושלים עד החומה וממונו של אדם הוא חזקו המעמידו על רגליו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עזבוניך" - היא הסחורה ויתכן שהוא מלשון ויעזבו ירושלים (נחמיה ג') שהוא ענין חיזוק וכן הסחורה הוא לחזוק אל העוסקים בה 

מצודת דוד

"תרשיש" - אנשי תרשיש הביאו לך סחורה עשירה ממרבית הון וחוזר ומפרש שעם כסף וברזל וגו' נתנו סחורתך כי בארצם נמצאו מחצבים המוציאים כל אלה המתכות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תרשיש" עתה נבאר איך המסחר והעושר שלה, הוא מקובץ מעמים שונים מכל בני תבל, והנה יחשוב במסחר צור ארבעה דברים שהם מסחר ומרכולת ועזבון וערבון, והוא שהסוחרים הגדולים הביאו מסחרם אל צור וזה נקרא מסחר, ושם עזבו את הסחורה באוצרות ביד בני צור, וזה נקרא עזבון, והרוכלים שהם הסוחרים הקטנים קנו שמה את הסחורה הנמצאת בעזבון והובילו אותה למדינות שונות וזה נקרא רוכל ומרכולת, ובעת שלקחו הסחורה למרכולת נתנו סחורה אחרת שהביאו הם שיהיו לערבון בעד המעות, וזה נקרא מערב וערבון, אמר "שתרשיש היה הסוחר" הגדול "שלך" מרוב כל הון, וסחורה שהביאו "כסף ברזל בדיל ועופרת" שהיו נמצאים לרוב בתרשיש היא שפאניה הקדומה כמ"ש (מלכים א'), והם "נתנו עזבוניך" ר"ל שהניחו סחורתם אצלך:

ביאור המילות

(יב-יד) "סחרתך, עזבוניך, מערבך, רכליך". הסוחר, הוא הסוחר הגדול. היתה כאניות סוחר אשר סוחריה שרים (ישעיה כ"ג) עמש"ש. והרוכל, הוא הנושא הסחורה מבית לבית למכרה לאחדים, מכל אבקת רוכל, הרוכלים ומוכרי כל ממכר (נחמיה י"ג כ'): ועזבון, נגזר מפעל עזב, הסחורה שעוזבים בעיר בבתי המסחר. וכן מערבה הוא מענין ערבות, הערבון שנותנים הלוקחים בעד המעות כמו מה הערבון אשר אתן לך, ושני הלשונות האחרונים לא נמצא על המסחר רק בפ' זאת, והבדלם מבואר בענין כמ"ש: