<< · מ"ג יחזקאל · כז · ח · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ישבי צידון וארוד היו שטים לך חכמיך צור היו בך המה חבליך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יֹשְׁבֵי צִידוֹן וְאַרְוַד הָיוּ שָׁטִים לָךְ חֲכָמַיִךְ צוֹר הָיוּ בָךְ הֵמָּה חֹבְלָיִךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יֹשְׁבֵ֤י צִידוֹן֙ וְאַרְוַ֔ד הָי֥וּ שָׁטִ֖ים לָ֑ךְ חֲכָמַ֤יִךְ צוֹר֙ הָ֣יוּ בָ֔ךְ הֵ֖מָּה חֹבְלָֽיִךְ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

יַתְבֵי צִידוֹן וְאַרְוַד הֲווֹ שַׁיְטִין וּמַיְתָן סְחוֹרָא לְגַוִיךְ חַכִּימַיִךְ צוֹר הֲווֹ בִיךְ אִינוּן פַּרְנָסֵיךְ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היו שטים לך" - תופסי משוטיך להנהיגך "חובליך" - אוחזי הקברניט לכוין וליישר האניה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וארוד" - שם מקום

"שטים" - מלשון שטיה ושחיה

"חובליך" - מלשון חבל וקו ויקראו כן מנהיגי הספינה על כי מושכים בחבלי הוילון וכן רב החובל (יונה א'

מצודת דוד

"חכמיך צור" - על כי כאילו אל צור ידבר לכן אמר חכמיך צור וגו' ר"ל חובלי הספינה מושכי חבלי הוילון לנטותה מול הרוח שהיא חכמה מרובה היו מחכמיך צור כי שם נמצאו חכמים מופלאים

"יושבי צידון וארוד" - שהיו בקיאים בהנהגת ספינה הם היו משיטים ומוליכים את הספינה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יושבי צידון" אחר שבאר שהספינה עצמה וכליה נעשתה ונקבצה מעמים רבים ואינם של צור, יבאר כי גם מנהיגי הספינה ועושי מלאכתם הם ג"כ מעמים אחרים, ור"ל כמו שהעושר והמסחר בא אליה מבחוץ כן חכמיה ומנהיגה במדיניות והאומנים והחרשים שנמצאו בתוכה הם ג"כ מעמים אחרים, "שיושבי צידון היו השטים" את האניה, ומה שנמצאו בך גם "חכמיך צור המה חבליך" הם מנהיגי האניה והמושלים עליה ר"ל מהם יצא מלך ושרים:

ביאור המילות

"שטים". אוחזי המשוטים להנהיג הספינה:

"וחבליך". הם החכמים בהנהגת הספינה, ומשתתף עם תחבולות, כי צריך לזה חכמה ותחבולות לעשות מלאכה במים רבים:
 

<< · מ"ג יחזקאל · כז · ח · >>