מצודות על יהושע יז א

<< מצודות על יהושע • פרק יז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"איש מלחמה" - ובחר לשבת בעבר הירדן על הספר במקום סכנה להראות הע"ג את גבורתו ולזה היה לו הגלעד והבשן

"אבי הגלעד" - על שם בנו גלעד היה נקרא או רצה לומר שר הגלעד ואמר על שם סופו

"למכיר בכור מנשה" - רצה לומר אבל בבני מנשה שלא היתה סיבה מה להקדים הצעיר להבכור לזה לקח הבכור תחלה

"כי הוא בכור" - רצה לומר אף שהוא הבכור והיה אם כן מהראוי לקחת גורלו ראשון מכל מקום נתאחר מלקחת גורלו עד שלקח אפרים תחלה ואחר זה היה הגורל למטה מנשה וזה היה בעבור ברכת יעקב שהקדימו בכל דבר