מצודות על יהושע יז יח

<< מצודות על יהושע • פרק יז
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"כי רכב" - אף שיש לו אנשי רכב כברזל ואף שהוא חזק כי היושב למעלה בהר מאד יתחזק על היושב מתחת בעמק

"כי תוריש" - כי במה שתשב בהר תוכל בקלות לירש את הכנעני היושב בעמק אשר בבית שאן וגו'

"ובראתו" - ואתה תכרות האילנות לשבת בה ובזה יהיה לך תוצאותיו רצה לומר הגבול היוצא מההר ההוא ולהלאה

"כי הר יהיה לך" - רצה לומר היער אשר אמרתי העומד בהר הנה זה יהיה לך מבלי טורח רב כי יער הוא ולא ימצאו בה הרבה אנשים להלחם עמך