מצודות על יהושע יז ט

<< מצודות על יהושע • פרק יז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"תוצאותיו" - סוף גבול מנשה כלה אל הים

"וירד הגבול" - רצה לומר הגבול אשר ירד מתפוח לנחל קנה מדרום לנחל האמור למעלה הערים האלה אשר עמדו בהגבול ההוא המה היו לאפרים עם שעמדו בתוך ערי מנשה וכמו שכתוב למעלה