מצודות על יהושע יז ה

<< מצודות על יהושע • פרק יז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"חבלי מנשה עשרה" - בארץ ישראל עצמה לקחו עשרה מחוזות

מצודת ציון

"חבלי" - המחוזות יקראו חבלים על שם כי בחבל יחולק נחלה (עמוס ז יז)