מצודות על יהושע יז יג

<< מצודות על יהושע • פרק יז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • מצודת ציון

"והורש" - ענין גרושין