מצודות על דברי הימים ב כו י

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כו >>
ב • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • 


מצודת דוד

"ויחצב בורות" - החופר במקום אבנים קרוי חוצב בלשון מקרא

"כי מקנה רב" - והיה צריך לבורות רבים להשקות המקנה

"ובשפלה ובמישור" - מהם רועים בשפלה ומהם במישור

"כי אוהב אדמה" - אוהב היה לעסוק בעבודת אדמה

מצודת ציון

"ובשפלה" - בעמק

"אכרים" - הם עובדי האדמה בחרישה כמו וקראו אכר אל אבל (עמוס ה)

"וכורמים" - עובדי הכרמים

"ובכרמל" - ענין גבעות שמנים וטובים כמו ורעה הכרמל והבשן (ירמיהו נ)