מצודות על דברי הימים ב כו ח

מצודות על דברי הימים ב • פרק כו >>
ב • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • 


מצודת דוד

"העמונים" - אולי הם המעונים שזכר והוא הפוך

"וילך שמו" - פרסום שמו הלך עד שבא אל מצרים

"עד למעלה" - ר"ל גדול מאד