מצודות על דברי הימים ב כו ט

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כו >>
ב • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • 


מצודת דוד

"ויחזקם" - בכל פעם חיזק את המגדלים ההם

מצודת ציון

"המקצוע" - הזויות כמו לשני המקצעות (שמות כו)