מצודות על דברי הימים ב כו טז

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כו
ב • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • 


מצודת דוד

"עד להשחית" - עד כי נשחת להרשיע בעבור רוב גובה הלב

מצודת ציון

"וימעל" - ענין חטא ופשע