מצודות על דברי הימים ב כו כ

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כו >>
ב • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • 


מצודת דוד

"ויבהילוהו" - הוציאוהו משם בבהלה ומהירות

"נדחף לצאת" - מעצמו היה נדחף לצאת מהר כי ראה שה' נגעו ובעונש בא

מצודת ציון

"נדחף" - מלשון דחיפה ומהירות היציאה