מצודות על דברי הימים ב כו ה

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כו
ב • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • 


מצודת דוד

"ויהי לדרוש אלהים" - היה דרכו לדרוש אלהים

"המבין בראות אלהים" - היה בעל בינה להבין נפלאות במראות הנבואה הבאה מאלהים