מצודות על דברי הימים ב כו יח

מצודות על דברי הימים ב • פרק כו >>
ב • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • 


מצודת דוד

"לא לך" - לא הותר לך להקטיר

"כי מעלת" - כי פשעת בזה

"ולא לך לכבוד" - ר"ל לא כמו שתחשוב אתה שיהא לך בהקטרה זו כבוד מה' כי לא כן הוא