מ"ג דברי הימים ב כו י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים כי מקנה רב היה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל כי אהב אדמה היה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּבֶן מִגְדָּלִים בַּמִּדְבָּר וַיַּחְצֹב בֹּרוֹת רַבִּים כִּי מִקְנֶה רַּב הָיָה לוֹ וּבַשְּׁפֵלָה וּבַמִּישׁוֹר אִכָּרִים וְכֹרְמִים בֶּהָרִים וּבַכַּרְמֶל כִּי אֹהֵב אֲדָמָה הָיָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּ֨בֶן מִגְדָּלִ֜ים בַּמִּדְבָּ֗ר וַיַּחְצֹב֙ בֹּר֣וֹת רַבִּ֔ים כִּ֤י מִקְנֶה־רַּב֙ הָ֣יָה ל֔וֹ וּבַשְּׁפֵלָ֖ה וּבַמִּישׁ֑וֹר אִכָּרִ֣ים וְכֹרְמִ֗ים בֶּהָרִים֙ וּבַכַּרְמֶ֔ל כִּי־אֹהֵ֥ב אֲדָמָ֖ה הָיָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אכרים" - (אראטור"י בלע"ז)

"וכרמים" - דוגמא (שם ב' כ"ה) לכורמים וליוגבים שומרי בהמות היה לו

"כי אוהב אדמה היה" - מפורש בב"ר שנים להוטים אחרי אדמה היו ולא נמצא בם תועלת הוא וקין

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


מצודת דוד

"ויחצב בורות" - החופר במקום אבנים קרוי חוצב בלשון מקרא

"כי מקנה רב" - והיה צריך לבורות רבים להשקות המקנה

"ובשפלה ובמישור" - מהם רועים בשפלה ומהם במישור

"כי אוהב אדמה" - אוהב היה לעסוק בעבודת אדמה

מצודת ציון

"ובשפלה" - בעמק

"אכרים" - הם עובדי האדמה בחרישה כמו וקראו אכר אל אבל (עמוס ה)

"וכורמים" - עובדי הכרמים

"ובכרמל" - ענין גבעות שמנים וטובים כמו ורעה הכרמל והבשן (ירמיהו נ)