מצודות על איוב לח לז

<< מצודות על איוב • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • 


מצודת דוד

"מי יספר" - מי הוא אשר יעשה את השמים בהירים כספיר טהורים מן העננים ומי הוא המשכיב ופורש מתחת לשחקים את נבלי השמים והם העננים

מצודת ציון

"יספר" - מלשון ספיר והוא שם אבן יקר הבהיר מאד ור"ל עושה אותם בהירים כספיר

"ונבלי" - ונודות כמו ונבליהם ינפצו (ירמיהו מח) ועל העננים יאמר בלשון שאלה