מצודות על איוב לח טז


מצודת דוד

"הבאת" - כאומר איך מלאך לבך להרהר אחרי וכי הרבה חכמה מצאת האם השכלת עד נבכי הים לדעת מה בה וכי התהלכת בעיונך בחקירות התהום

מצודת ציון

"נבכי" - עומק הים כמו מבכי (נהרות לעיל כח)