מצודות על איוב לח ח

<< מצודות על איוב • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • 


מצודת דוד

"ויסך" - וכן מי עשה מחיצה מול הים כחומה בצורה העשוי בדלתים שאין לבוא כאשר יסוגרו ועל החול יאמר שהוא גבול לים לבל יעברנהו

"בגיחו" - בעבור כי ימשוך מימיו לצאת מן הרחם הוא עומק התהום ומתרבה בכל עת ופן ישטוף העולם ולזה מהצורך הוא אל הגבול ומי עשה לו הגבול הזה הלא אין ביד המערכת לשנות דבר מטבעו

מצודת ציון

"ויסך" - ענין מחיצה וגדר כמו ויסך אלוה בעדו (לעיל ג)

"בגיחו" - ענין המשכה כמו כי יגיח ירדן (לקמן מ)