מצודות על איוב לח לא

<< מצודות על איוב • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • 


מצודת דוד

"התקשר" - האם אתה תקשר קשרי מזל כימה שלא יוציא כל צנתו להחריב העולם או האם תפתח קשרי רצועות מזל כסיל להוציא חומה להפג צנת מזל כימה

מצודת ציון

"מעדנות" - ענין קשורים וכן וילך אליו אגג מעדנות (שמואל א טו) ובדרז"ל היתיר ראשי מעדנים (כלים פ"כ)

"מושכות" - אמר דרך משל מן הכיס העשוי בו רצועות וע"י משיכת הרצועות יפתחהו ויסגרהו