מצודות על איוב לח ה

<< מצודות על איוב • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • 


מצודת דוד

"מי שם" - מוסב על הגד שבמקרא שלפניו לומר הגד מי שם מדות הארץ בארכה וברחבה כמו שהיא עתה

"כי תדע" - אם ידעת ששם מי זולתי וכאומר וכי תחשוב שנעשה על ידי מערכת השמים

"או מי נטה וגו'" - למדוד ארכה ורחבה ואחז במשל מדרך הבנאי והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"קו" - חבל המדה