מצודות על איוב לח כה

<< מצודות על איוב • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • 


מצודת דוד

"מי פלג" - מי חלק חפירה לשטף המים להמשך בה אל המקום מן המקומות אשר אצוונו ללכת ומי פלג דרך לענן וקולות הרעם אל המקום אשר ילך

מצודת ציון

"פלג" - ענין חלוקה כמו נפלגה הארץ (בראשית י)

"לשטף" - מרוצת המים כמו ורוחו כנחל שוטף (ישעיהו ל)

"תעלה" - חפירה כמו ויעש תעלה (מלכים א יח)

"לחזיז" - כן יקרא הענן כמו ה' עושה חזיזים (זכריה י)

"קולות" - כמו וקולות