מצודות על איוב לח ג

<< מצודות על איוב • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • 


מצודת דוד

"אזר נא וגו'" - הוא ענין חזוק וזריזות כי החגור במתניו הוא מזורז

"ואשאלך" - אני אשאלך דברים ואתה הודיעני תשובה עליהם אם לא כן הוא

מצודת ציון

"אזר" - חגור

"כגבר" - ר"ל כאיש גבור

"חלציך" - מתניך