מ"ג איוב לח כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִי פִלַּג לַשֶּׁטֶף תְּעָלָה וְדֶרֶךְ לַחֲזִיז קֹלוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִֽי־פִלַּ֣ג לַשֶּׁ֣טֶף תְּעָלָ֑ה
  וְ֝דֶ֗רֶךְ לַחֲזִ֥יז קֹלֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי פלג לשטף תעלה" - בערביא קורין לשערה שיטפא כל שעיר ושיער שבראש פלגתי לו תעלה גומא לינק ממנה שאילו שנים יונקות מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של אדם והם לא נתחלפו לי בין איוב לאויב נתחלף לי וזהו מן הסערה ד"א לשטף טיפת גשם שוטף פילגתי לכל טיפה גומא בעבים שאילו יורדות ב' טפות מגומא אחת מטשטשות את הארץ ונעשי' טיט

"ודרך לחזיז קולות" - מי פלג כל קול וקול יש לו שביל ואם שנים הולכים בשביל אחד אין הבריות סובלות את הקול

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מי פלג" - מי חלק חפירה לשטף המים להמשך בה אל המקום מן המקומות אשר אצוונו ללכת ומי פלג דרך לענן וקולות הרעם אל המקום אשר ילך

מצודת ציון

"פלג" - ענין חלוקה כמו נפלגה הארץ (בראשית י)

"לשטף" - מרוצת המים כמו ורוחו כנחל שוטף (ישעיהו ל)

"תעלה" - חפירה כמו ויעש תעלה (מלכים א יח)

"לחזיז" - כן יקרא הענן כמו ה' עושה חזיזים (זכריה י)

"קולות" - כמו וקולות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"מי פלג", וכן ערך הכל במדה ובמשקל בענין יסוד המים, שהאדים העולים מן הארץ היה ראוי שירדו למטה בשטף לשטוף הכל בפעם אחת, וכן שהרעם והברק הנעצר בתוכם מיסוד האש עת יפתח יצא בפעם אחד ויחריב את העולם, וה' "פלג לשטף" של המים "תעלה", שירד הגשם טפות טפות כ"א בצינור מיוחד, וכן "להחזיז קולות" שהוא הרעם והברק פלג לו "דרך", שיצא מחולק במדה ובמשקל:

ביאור המילות

"תעלה". צינור ובריכה של מים, ובא במליצה על נטפי המטר כ"א בצינור מיוחד, כי השטף שישטף בפעם אחת נפלג לצינורות דקות.

"חזיז", הברק היוצא, מלשון מחזה, ויש חזיזים נראים בלילה בלתי משמיעים קול כמו מאורי צפון, ע"כ אמר חזיז קולות, ר"ל ברק שיש עמו רעם, והעננים העוצרים בתוכם אש עלעקטרי נקראים חזיזים (זכריה י'):
 

<< · מ"ג איוב · לח · כה · >>