מפרשי רש"י על שמות י יא


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק י' • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ה • ח • י • יא • יב • יד • טו • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות י', י"א:

לֹ֣א כֵ֗ן לְכֽוּ־נָ֤א הַגְּבָרִים֙ וְעִבְד֣וּ אֶת־יְהֹוָ֔ה כִּ֥י אֹתָ֖הּ אַתֶּ֣ם מְבַקְשִׁ֑ים וַיְגָ֣רֶשׁ אֹתָ֔ם מֵאֵ֖ת פְּנֵ֥י פַרְעֹֽה׃


רש"י

"לא כן" - כאשר אמרתם להוליך הטף עמכם אלא לכו הגברים ועבדו את ה'

"כי אותה אתם מבקשים" - (אותה עבודה) בקשתם עד הנה נזבחה לאלהינו ואין דרך הטף לזבוח

"ויגרש אותם" - הרי זה לשון קצר ולא פי' מי המגרש


רש"י מנוקד ומעוצב

לֹא כֵן – כַּאֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם לְהוֹלִיךְ הַטַּף עִמָּכֶם, אֶלָּא לְכוּ נָא הַגְּבָרִים וְעִבְדוּ אֶת ה'.
כִּי אֹתָהּ אַתֶּם מְבַקְשִׁים – כִּי אוֹתָהּ בִּקַּשְׁתֶּם עַד הֵנָּה: "נִזְבְּחָה לֵאלֹהֵינוּ" (לעיל ה,ח), וְאֵין דֶּרֶךְ הַטַּף לִזְבּוֹחַ.
וַיְגָרֶשׁ אוֹתָם – הֲרֵי זֶה לָשׁוֹן קָצָר, וְלֹא פֵרַשׁ מִי הַמְגָרֵשׁ.

מפרשי רש"י

[ט] לא כן כאשר אמרתם. פירוש כי "לא כן" אינו מחובר למה שלפניו, דהיינו "יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם" (פסוק י), דלא יתכן בזה "לא כן", דלא היה רוצה רק לקלל אותם "יהי כן ה' וגו'", ואיך יאמר על זה "לא כן", אלא מחובר הוא למעלה "לא כן" 'כאשר אמרתם':

[י] בקשתם עד הנה. פירוש הא דכתיב "כי אותה אתם מבקשים" אינו רוצה לומר עכשיו, שהרי בקשו עתה שילכו גם טפם עמהם (פסוק ט), אלא "כי אותה אתם מבקשים" 'עד הנה', ושאתם מבקשים עתה בקשה אחרת להוליך גם הטף:

[יא] הרי זה מקרא קצר. שלא יתכן שפרעה הוא המגרש שנזכר לפני זה (פסוק ח), דהא אחריו כתיב "מאת פני פרעה", והיה לו למימר 'מאת פניו' (כ"ה ברא"ם):