מפרשי רש"י על שמות י י


| מפרשי רש"י על שמותפרק י' • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ה • ח • י • יא • יב • יד • טו • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות י', י':

וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֗ם יְהִ֨י כֵ֤ן יְהֹוָה֙ עִמָּכֶ֔ם כַּאֲשֶׁ֛ר אֲשַׁלַּ֥ח אֶתְכֶ֖ם וְאֶֽת־טַפְּכֶ֑ם רְא֕וּ כִּ֥י רָעָ֖ה נֶ֥גֶד פְּנֵיכֶֽם׃


רש"י

"כאשר אשלח אתכם וגו'" - אף כי אשלח גם את הצאן ואת הבקר כאשר אמרתם

"ראו כי רעה נגד פניכם" - כתרגומו ומדרש אגדה שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה אמר להם פרעה רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר והוא סימן דם והריגה וכשחטאו ישראל בעגל ובקש הקב"ה להרגם אמר משה בתפלתו (שמות לב) למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם זו היא שאמר להם ראו כי רעה נגד פניכם מיד וינחם ה' על הרעה והפך את הדם לדם מילה שמל יהושוע אותם וזהו שנאמר (יהושע ה) היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם שהיו אומרים לכם דם אנו רואין עליכם במדבר


רש"י מנוקד ומעוצב

כַּאֲשֶׁר אֲשַׁלַּח אֶתְכֶם... – אַף כִּי אֲשַׁלַּח גַּם אֶת הַצֹּאן וְאֶת הַבָּקָר כַּאֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם.
רְאוּ כִּי רָעָה נֶגֶד פְּנֵיכֶם – כְּתַרְגּוּמוֹ ("חֲזוֹ אֲרֵי בִּישָׁא אַתּוּן סְבִירִין לְמֶעֱבַד לֵית קֳבֵיל אַפֵּיכוֹן לְאִסְתְּחָרָא"). וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה שָׁמַעְתִּי: כּוֹכָב אֶחָד יֵשׁ שֶׁשְּׁמוֹ רָעָה. אָמַר לָהֶם פַּרְעֹה: רוֹאֶה אֲנִי בָּאִיצְטַגְנִינוּת שֶׁלִּי אוֹתוֹ כוֹכָב עוֹלֶה לִקְרַאתְכֶם בַּמִּדְבָּר, וְהוּא סִימָן דָּם וַהֲרִיגָה. וּכְשֶׁחָטְאוּ יִשְׂרָאֵל בָּעֵגֶל וּבִקֵּשׁ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָרְגָם, אָמַר מֹשֶׁה בִּתְפִלָּתוֹ: "לָמָּה יֹאמְרוּ מִצְרַיִם לֵאמֹר בְּרָעָה הוֹצִיאָם" (להלן לב,יב) – זוֹ הִיא שֶׁאָמַר לָהֶם "רְאוּ כִּי רָעָה נֶגֶד פְּנֵיכֶם"! מִיָּד: "וַיִּנָּחֶם ה' עַל הָרָעָה" (להלן לב,יד), וְהָפַךְ אֶת הַדָּם לְדַם מִילָה, שֶׁמָּל יְהוֹשֻׁעַ אוֹתָם. וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר: "הַיּוֹם גַּלּוֹתִי אֶת חֶרְפַּת מִצְרַיִם מֵעֲלֵיכֶם" (יהושע ה,ט), שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים לָכֶם: דָּם אָנוּ רוֹאִין עֲלֵיכֶם בַּמִּדְבָּר.

מפרשי רש"י

[ח] והפך הקב"ה וכו'. ואם תאמר ולמה זה ההפוך, הרי בישראל כתיב (ירמיהו י', ב') "מאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה", ומאי איכפת בכוכב ששמו רעה, ואין זה קשיא כלל, דודאי לא היו צריכין אל זה ההפוך, אבל הקב"ה הפך את הכוכב לדם מילה לטובתן כדי שיהיה בא להם לטוב, כי כל טוב שאפשר לעשות - היה עושה הקב"ה לישראל. ומה שהיה הכוכב מורה דם - יש בו שני פנים, אם דם הריגה - הוא לרעה, ועשה הקב"ה ממנו הטובה, אחר שאפשר לעשות טובה לישראל. וכהאי גוונא אמרינן בפרק מי שהחשיך (שבת דף קנו.) האי מאן דנולד במאדים יהיה שופך דם או אומנא, הרי הכוכב מורה רע, ולפעמים הוא לטובה. ואף על גב דלא נימולו במדבר, והם היו אומרים דם אנו רואים עליכם במדבר, כיון דלא מלו במדבר בשביל שהלכו במדבר ולא נשב להם רוח צפונית כדי שלא יהיה מפזר העננים כמו שאמרו ז"ל (יבמות דף עב.), ובשביל כך לא נימולו, הרי הדם היה בשביל המדבר, ושפיר הפך הקב"ה דם שראו עליהם במדבר שהיו סבורים שהוא דם הריגה - לדם מילה. אי נמי כיון דמצרים מאמינים בכוכבים, ואינם מאמינים בזה שישראל אינם צריכין להתירא מן הכוכבים, יאמרו בודאי נהרגו כמה וכמה במדבר, שהרי הכוכב ששמו 'רעה' הוא מורה עליהם כך, וכאשר הפך הקב"ה הדם לדם מילה אז יכלו לתלות בדם המילה, שידעו בודאי, ולא יתלו בהריגה שהיה בהם במדבר - כיון דלא ידעו מזה שום דבר, ולפיכך כתיב (יהושע ה', ט') "היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם", כי החרפה שהיה עליהם ממצרים - שהם לא יאמינו כי אין ישראל נתונים תחת הכוכבים, ובשביל כך היו אומרים בודאי היה הריגה בהם - הסירותי מעליהם היום, מעתה יתלו בדם מילה: