מפרשי רש"י על ויקרא כו כג


| מפרשי רש"י על ויקראפרק כ"ו • פסוק כ"ג |
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כג • כה • כו • לב • לד • לו • לז • לח • מא • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ויקרא כ"ו, כ"ג:

וְאִ֨ם־בְּאֵ֔לֶּה לֹ֥א תִוָּסְר֖וּ לִ֑י וַהֲלַכְתֶּ֥ם עִמִּ֖י קֶֽרִי׃


רש"י

"לא תוסרו לי" - לשוב אלי


רש"י מנוקד ומעוצב

לֹא תִוָּסְרוּ – לָשׁוּב אֵלַי.

מפרשי רש"י

[לד] לשוב אלי. פירוש, מה שהוצרך לומר "לי", ולא כתב 'ואם לא תוסרו', מפני שרוצה לומר לא תוסרו לשוב אלי, ולכך כתב "ולא תוסרו לי", שפירושו שיקבלו מוסר עד שיהיו אליו בתשובה: