מפרשי רש"י על ויקרא יא כד


<< | מפרשי רש"י על ויקראפרק י"א • פסוק כ"ד | >>
א • ג • ח • יא • יב • יג • כג • כד • כה • כו • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מא • מג • מד • מז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ויקרא י"א, כ"ד:

וּלְאֵ֖לֶּה תִּטַּמָּ֑אוּ כׇּל־הַנֹּגֵ֥עַ בְּנִבְלָתָ֖ם יִטְמָ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃


רש"י

"ולאלה" - (ת"כ) העתידין להאמר למטה בענין

"תטמאו" - כלומר בנגיעתם יש טומאה


רש"י מנוקד ומעוצב

וּלְאֵלֶּה – הָעֲתִידִין לְהֵאָמֵר לְמַטָּה בָּעִנְיָן (ספרא שם, פרשתא ד,יא).
תִּטַּמָּאוּ – כְּלוֹמַר, בִּנְגִיעָתָם יֵשׁ טֻמְאָה.

מפרשי רש"י

[יד] האמורים למטה בענין. ולא על האמורים למעלה, דהיינו עופות ושרצים, דהא כתיב בהדיא (פסוק כו) "לכל הבהמה", אם כן בבהמה לחוד איירי קרא:

[טו] בנגיעתם יש טומאה. ולא שהוא חייב או מצוה לטמא להם, אלא שבנגיעתם יש טומאה (כ"ה ברא"ם):