מפרשי רש"י על במדבר טז יז


<< מפרשי רש"י על במדבר • פרק טז
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • יט • כב • כד • כז • כח • כט • ל • 


פסוק

(יז) וּקְחוּ אִישׁ מַחְתָּתוֹ וּנְתַתֶּם עֲלֵיהֶם קְטֹרֶת וְהִקְרַבְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אִישׁ מַחְתָּתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם מַחְתֹּת וְאַתָּה וְאַהֲרֹן אִישׁ מַחְתָּתוֹ.

רש"י

"והקרבתם וגו' איש מחתתו" - החמשים ומאתים איש שבכם


מפרשי רש"י

[לב] החמשים ומאתים שבכם. פירוש, שאין "והקרבתם איש מחתתו" קאי על קרח גם כן, כמו שהוא משמע לשון "והקרבתם" לנכח קרח, דמשמע אתם כולם, דאם כן קשה "ואתה ואהרן איש מחתתו" למה לי, אלא פירוש "איש מחתתו" הר"ן איש דוקא, והשתא אתא שפיר דצריך למכתב "אתה ואהרן איש מחתתו":