מנחת שי על איכה א כא

| מנחת שי על איכהפרק א' • פסוק כ"א |
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


כי נאנחה – במקצת ספרים האל"ף בשוא לבדו, ועיין מה שכתבתי בריש יואל.

אין מנחם לי – תרגומו: ולית דמנחם לי. ובמקרא דפוס ישן נכתב בגליון: "ואין". אכן בכל ספרים אחרים שבאו לידי כתיב "אין".